“Суботній політклуб” з ведучим Віталієм Портніковим, шоу “Княжицький”, “Кіно з Яніною Соколовою” — це назви теле-проектів на закупівлю яких держава витратила мільйони гривень з 2017 по 2019 роки. Як значна частина цих грошей перейшла у розпорядження компаній Петра Порошенка та його соратників — саме про це дана публікація.

Провести дане міні-розслідування мене спонукала хвиля політично мотивованої критики роботи телеканалу “Дом” з боку однієї з провідних українських політичних партій, наразі опозиційної. Ряд спікерів з її пулу активно долучилися до дискредитації телеканалу, покликаного прискорити повернення захоплених Росією територій під контроль України.

Витративши кілька днів на вивчення загальної інформації, доступної з відкритих джерел…

Vitaliy Syzov

This is my blog. I am journalist from Ukraine.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store